Projectcommunicatie

Goede communicatie over een project, groot of klein, is van belang bij de implementatie en acceptatie van een project. Het kan het verschil maken tussen het al dan niet slagen van het project. Ik ondersteun projectmanagers bij de succesvolle communicatie, vanuit de organisatiedoelstellingen en rekening houdend met de behoeften en belangen van alle stakeholders. Afhankelijk van de grootte van het project ben ik enkele uren tot enkele dagdelen per week op locatie inzetbaar.

In de periode 2009 - 2015 was ik als communicatieadviseur verbonden aan het project VO IJssel/Veluwe. Dit project heeft met subsidie van het ministerie van OC&W gewerkt aan de beperking van het dreigende docententekort in de regio. Als 'rechterhand' van de projectleider was ik verantwoordelijk voor alle in- en externe communicatie, van communicatieplan tot en met uitvoering. Samen met de andere projectmedewerkers en een vormgever, webbouwer en evenementenbureau heb ik gewerkt aan het succes van dit project.

Mijn ervaring in dit project zet ik graag in voor andere klanten!