Communicatieadvies

In deze tijd is er geen behoefte meer aan uitgebreide (en wollige) communicatieplannen. Je wilt immers snel kunnen inspelen op ontwikkelingen. Flexibel, persoonlijk en eerlijk zijn de sleutelwoorden van communicatie.

Of het nu gaat om het verbeteren van de interne communicatie of de communicatie voor een project: vaak volstaat een plan van één of twee A4-tjes. Je organisatie heeft daarmee een bruikbare en heldere opzet in handen, op basis waarvan acties ondernomen kunnen worden. Een analyse van de doelgroep(-en), een slimme keuze van de middelen, de juiste boodschap en tone-of-voice en een goede planning. Dat zijn vaste peilers van een communicatieplan. En natuurlijk een regelmatige evaluatie en bijsturing.