Projecten

Radboud Universiteit

Het Behavioural Science Institute (BSI) is een onderdeel van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. BSI doet onderzoek op het terrein van gedragswetenschappen, onder andere op scholen.

Met meer dan 180 onderzoekers en ondersteuners behoort BSI tot een van de grotere onderzoeksinstituten die onderzoek doen naar de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Het instituut had behoefte aan advies voor de website 'Onderzoek in de school'. Deze website richt zich op leraren in het primair en voortgezet onderwijs. Ik heb BSI geadviseerd over de opbouw en de menustructuur en de fotografie, de teksten geschreven en deze in het CMS van de universiteit geplaatst.

www.ru.nl/onderzoekindeschool

menustructuur / webteksten