Projecten

Personeelscluster Oost Nederland

Personeelscluster Oost Nederland (PON) is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 100 basisscholen en zo'n 1.500 fte's.

Uitgangspunt van de samenwerking is de werkgelegenheid in deze krimpende regio zoveel mogelijk te behouden. Solidariteit is daarbij de kerngedachte. PON fungeert voor de scholen als kenniscentrum en dienstverlener op het terrein van werkgelegenheid, mobiliteit, vervanging en verzuim.

Samen met Kade42 en Simplex Interactive is in 2014 een nieuwe huisstijl en nieuwe website ontwikkeld voor PON. Naast de projectcoördinatie heb ik alle teksten voor de website geschreven en sindsdien ben ik als communicatieadviseur verbonden aan PON. Ik adviseer over zowel interne als externe communicatie en ondersteun bij de uitvoering daarvan. Voor de website en voor het extranet voor poolers vervul ik de rol van content manager.

huisstijl | webredactie | communicatieadvies | extranet | folders | organisatie evenementen

www.ponprimair.nl