Projecten

Loopbaancentrum Oost Nederland

Loopbaancentrum Oost Nederland, onderdeel van PON, ondersteunt medewerkers in het primair onderwijs die zich willen oriënteren op hun loopbaan. Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel kunnen bij het loopbaancentrum onder andere terecht voor een oriënterend gesprek, workshops, testen en coaching. 
Leidinggevenden en (bovenschoolse) directie van schoolbesturen vinden bij het loopbaancentrum veel expertise als het gaat over mobiliteit en loopbaan.

In samenwerking met KAdE/42 en Simplex Interactive is voor dit nieuwe initiatief een huisstijl en website ontwikkeld. Vervolgens zijn voor zowel leerkrachten als voor bestuurders/directies folders ontwikkeld om duidelijk te maken waar het loopbaancentrum voor staat.
Voor het loopbaancentrum heb ik verschillende keren de loopbaanmarkt georganiseerd, een event voor leerkrachten en ondersteunend personeel. Bezoekers kunnen onder andere workshops volgen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en loopbaan.

projectcoördinatie | communicatieadvies | webredactie | folderteksten | organisatie evenementen

www.loopbaancentrumoostnederland.nl