Projecten

Gemini College

Het Gemini College in Ridderkerk, openbare school voor voortgezet onderwijs, maakt onderdeel uit van de Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden.

Voor het Gemini College heb ik de afgelopen jaren verschillende communicatie-activiteiten uitgevoerd. Samen met een PR-commissie, bestaande uit verschillende personeelsleden van de school, is een communicatieplan opgesteld. Er is onder andere een nieuwe website gelanceerd, een themacampagne ontwikkeld, een nieuwsbrief voor groep 8 geïntroduceerd en een verbeterplan gemaakt voor de informatieavonden voor ouders.


communicatieplan | eindredactie en productie schoolgidsen | verbeterplan website | webredactie | werving groep 8 leerlingen | advertenties en buitenreclame