Projecten

SG De Triade

SG De Triade is een van de vijf scholen van het Atlas College, dat openbaar voortgezet onderwijs verzorgt in Hoorn, Medemblik en Edam. De Triade is een school voor modern technisch onderwijs in Edam.

SG De Triade heeft mij gevraagd een plan te maken voor het verbeteren van de website van de school. Knelpunten waren met name de actualiteit van de website, geen eenduidige tone-of-voice en het gebrek aan wervende informatie voor nieuwe leerlingen.

Er is een beknopte analyse gemaakt en een verbeterplan opgesteld, dit is besproken met het MT van de school. Vervolgens heb ik samen met de webbeheerder de concrete aanpassingen doorgevoerd in de structuur en in de teksten van de website. Ook zijn nieuwe teksten gericht op groep 8 leerlingen opgesteld. Tevens heb ik geadviseerd over stucturele verbeteringen qua content management.

De website van de school is flink verbeterd, een stuk uitnodigender geworden en de site wordt nu beter bijgehouden.


communicatieadvies | webteksten